Noteikumi 

Latvijas Republikas  normatīvie akti  nosaka – interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču iegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu. 

Distances līgums 

Interneta veikalā «Akcents Personībai» piedāvāto preču pārdevējs, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses un persona, kura veic pasūtījumu, turpmāk – Pircējs, no otras puses, noslēdz Distances līgumu:

Pārdevējs atbilstoši Pircēja pasūtījumam apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces,  savukārt Pircējs apņemas pieņemt pasūtīto Preci un veikt norēķinus saskaņā ar Distances līguma noteikumiem.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu interneta veikala «Akcents Personībai» mājas lapā, precīzi norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, kā arī savu e-pasta adresi.

Pārdevējs sagatavo un Pircējam pa norādīto e-pastu nosūta Pircēja veiktajam pasūtījumam atbilstošu rēķinu. 

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pircējs veic pasūtījuma apmaksu. 

Pārdevējs nodrošina preču komplektāciju un piegādi 20 (divdesmit) dienu laikā kopš dienas, kad Pārdevēja bankas kontā ir saņemta apmaksa par preci. Piegāde var notikt ilgākā laikā, ja piegādes adrese atrodas ārpus Latvijas.

Preces piegādes laiku Pārdevējs saskaņo ar Pircēju. Rīgas robežās preces piegāde ir bez maksas.  Ārpus Rīgas saskaņā ar Latvijas Pasta noteiktajiem tarifiem. 

Garantija

Interneta veikalā «Akcents Personībai» piedāvātajām precēm garantija tiek noteikta saskaņā ar preces izgatavotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pantu.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.

Gadījumos, kad prece tiek piegādāta sūtot pa pastu, par «saņemšanas brīdi» uzskatāma 7 (septītā) diena, saskaitot no dienas, kad Pārdevējs nodevis preci pastā. 

Atteikties no preces Pircējs var nosūtot Pārdevējam pa e-pastu atteikuma vēstuli. 

Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. 

Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. 

Visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces atdošanu Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

•  Pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ; tās ātri bojājas; tās ir ātri izlietojamas;

•  Pircējs ir atvēris preces iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka «patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā». 

Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai arī Pārdevējs var ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. 

Datu apstrāde

Interneta veikala «Akcents Personībai» mājaslapā, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Pircēja pasūtīto preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Kā arī Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.